หลักสูตรแทททูมาสเตอร์ 1

หากคุณมีใจรักที่จะทำงานสักเป็น ทั้งงานมือและงานเครื่อง ไม่ควรพลาดหลักสูตรนี้ !! เพราะหลักสูตรนี้จะสอนให้คุณสามารถเป็นช่างสักมืออาชีพที่เป็นทั้งงานมือและงานเครื่อง

โดยหลักสูตรนี้ เป็นการรวม 2 หลักสูตรเข้าด้วยกัน  ซึ่งได้แก่

วันและเวลาที่สามารถเรียนได้: 10.00 - 19.00 น.
 สักเครื่อง - อังคาร ถึง อาทิตย์
 สักแทงมือ - เฉพาะ ศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์
ระยะเวลาเรียน: 90 วัน

สิ่งที่จะได้รับ

1. กระเป๋าอุปกรณ์สักลายแถมฟรี 2 กระเป๋า (กระเป๋าสำหรับสักเครื่อง และกระเป๋าสำหรับงานสักแทงมืออย่างละ 1 ใบ) มูลค่ารวม 5,000 บาท
2. FREE WORKSHOP เดือนละครั้ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย
3. ใบประกาศนียบัตรหลังเรียนจบและสอบผ่าน สามารถนำใบประกาศนียบัตรไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ร้านสัก) ที่หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร้านสักตั้งอยู่

โปรโมชั่น