หลักสูตรการสักตัวแบบแทงมือ

งานสักวิธีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณแบบเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิม นั่นก็คือการสักโดยเทคนิคการแทงมือ ซึ่งจัดว่าเป็นสเน่ห์ของชาติเราไปอีกแบบ

รายละเอียดการเรียนการสอน

- เรียนรู้ทฤษฎี ชั้นผิวหนัง
- เรียนรู้กลไกลการเกิดแผลและการดูแลหลังการสัก แบบเชิงวิทยาศาสตร์ผิวหนัง
- เรียนรู้ เสน่ห์และที่ไปที่มาของการสักสไตล์แทงมือ หรือแบมบูสไตล์
- เรียนรู้องค์ประกอบศิลป์ การออกแบบ และการจัดวางภาพลงผิวหนังก่อนการสัก
- เรียนรู้การร่างภาพ หรือการ Copy ลาย เพื่อแปะลงผิวหนังก่อนการสัก
- เรียนรู้ทฤษฎีสี การใช้สี การสักสี การผสมสี และการหาค่าสีก่อนการสัก แบบจิตรกรเชิงศิลปิน
- เรียนรู้เรื่องการทำความสะอาด การเตรียมอุปกรณ์ ก่อนทำงาน ระหว่างการทำงาน และหลังทำงาน เน้นความสะอาดและปลอดภัยเป็นหลัก
- เรียนรู้การให้คำแนะนำหลังการสัก
- เรียนรู้เทคนิคการออกแบบและวาดภาพเร็วเพื่อนำเสนองานได้

สิ่งที่จะได้รับ

- อุปกรณ์พร้อมสัก
- ใบประกาศนียบัตรหลังเรียนจบ สามารถนำใบประกาศนียบัตรไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ร้านสัก) ที่หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร้านสักตั้งอยู่
- ใบประกาศนียบัตรรับรองผ่านการอบรมเรื่องความรู้ ความสะอาดปลอดภัยทั้งขยะติดเชื้อ และทฤษฎีชั้นผิวหนัง
- เรียนไม่จำกัดชั่วโมงเรียน จบแล้วลืมสามารถกลับมาทบทวนได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
- ไม่มีที่พักเราจัดหาให้ (แจ้งทีมขายที่คุยกับท่านก่อนเข้ามาเรียน)

หมายเหตุ
- หลักสูตรนี้มีสอนที่ Apex Art กรุงเทพฯ เท่านั้น
- สามารถเรียนได้ทุกวัน เสาร์-อาทิตย์ จนกว่าจะเป็น

ราคาปกติ 43,500 บาท
ราคาโปรโมชั่น 30,500 บาท

จ่ายครั้งเดียวเรียนได้ตลอดชีพ
 เรียนไม่จำกัดชั่วโมงเรียน
 จบแล้วลืมทวนฟรีได้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม