WORKSHOP

Free Workshop Traditional Bamboo Style (เทคนิคสักแทงมือ)

งานสักในปัจจุบันนอกจากจะมีแบบที่ใช้เครื่องสักแล้ว รู้หมือไร่ว่ายังมีงานสักวิธีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณแบบเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิม นั่นก็คือการสักโดยเทคนิคการแทงมือ ซึ่ง Workshop ในวันนี้ช่างแบมจะมาสาธิตให้ทุกคนที่เข้าร่วมได้เห็นวิธีการสักแบบนี้ ซึ่งอาจจะเปิดโลกของคุณ สร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานแบบผสม ประยุกต์ทั้งวิธีแบบใหม่และแบบดั้งเดิมเข้าไว้ด้วยกันก็เป็นได้…