หลักสูตร Advance สู่หนทางศิลปินช่างสัก

ในหลักสูตรนี้ เราเน้นสอนให้คุณเป็นศิลปินที่ออกแบบงานเองได้  ทำอย่างไรให้งานออกมามีเอกลักษณ์และเป็นตัวของตัวเองมากที่สุด

ระยะเวลาในการเรียน: 30-60 วัน

รายละเอียดการสอน (Course Outline)

วิชาที่ 1: เรียนรู้หลักการ องค์ประกอบศิลป์

1. เรียนรู้หลักการด้าน "องค์ประกอบทัศนศิลป์" (ทัศนธาตุ) เป็นเทคนิคการสร้างงานทางด้านรูปภาพและรูปทรง โดยการใช้มูลฐาน 8 ประการ
- จุด
- เส้น
- สี
- พื้นผิว
- รูปร่าง
- รูปทรง
- ค่าน้ำหนัก
- ช่องว่าง
2. เรียนรู้หลักการ "การจัดองค์ประกอบศิลป์" (composition) เป็นพื้นฐานงานศิลป์ เป็นการจัดการภาพรวมงานทั้งหมด มีหลักดังนี้
- ความสมดุล
- สัดส่วน
- จุดสนใจหรือจุดเด่น
- เอกภาพ
- จังหวะและลีลา

วิชาที่ 2: เรียนรู้หลักการ สุนทรียศาสตร์งานศิลป์

วิชาที่ 3: เรียนรู้การสร้างเหตุและผลการ การมองงานวิเคราะห์งานและวิจารณ์งาน เชิงองค์ประกอบศิลป์และสุนทรียศาสตร์ศิลป์

วิชาที่ 4: เรียนรู้ หลักงาน perspective ว่าด้วยมิติภาพ วิวกว้าง และสัดส่วนของงานภาพกว้าง

วิชาที่ 5: เรียนหลักการวาดภาพ

- ฟิกซ์ฟอร์ม (fix form) รูปทรงที่เสียสัดส่วนไม่ได้
- ฟรีฟอร์ม (free form) รูปทรงที่มีโครงสร้างควบคุมแต่ระบุจำนวนรายละเอียดไม่ได้

วิชาที่ 6: การสร้างผลงาน การออกแบบและครีเอทงานด้วยตนเอง

คำนึงถึง 2 หลักการ ที่จะทำให้งานศิลปะมีพลัง ดังนี้
- แรงบันดาลใจ (อารมณ์ความรู้สึก) จากอะไร
- แหล่งที่มาของความคิด (เอารูปร่างและรูปทรงอะไรจากธรรมชาติ มาเป็นแนวทางผสานความคิดสร้างงาน)

นอกจากนี้

ยังมีการเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ อาทิเช่น
- เรียนรู้หลักการ วาดรูปเร็วเพื่อออกแบบงานได้
- เรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์กราฟฟิคเพื่อการออกแบบงาน
- เน้นปฏิบัติจริง

ราคาปกติ 39,000 บาท
โปรโมชั่นลดเหลือ 32,500 บาท

พิเศษไปกว่านั้น  
สำหรับนักเรียนเก่าที่เคยลงเรียนหลักสูตรเรียนสักลาย มืออาชีพมูลค่า 25,500 บาท
เพียงแค่เพิ่มเงินอีก 8,000 บาท ก็สามารถอัพเกรดคอร์สมาเป็นหลักสูตร Advance ได้เลย !

 

สิ่งที่จะได้รับ

1. กระเป๋าอุปกรณ์สักลายแถมฟรี 1 กระเป๋า มูลค่า 2,500 บาท
2. FREE WORKSHOP เดือนละครั้ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย
3. ใบประกาศนียบัตรหลังเรียนจบและสอบผ่าน สามารถนำใบประกาศนียบัตรไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ร้านสัก) ที่หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร้านสักตั้งอยู่