หลักสูตรการสักตัวมืออาชีพ

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่แนะนำให้เรียนเป็นอย่างยิ่ง ถ้าคุณมีเป้าหมายว่าอยากเป็นช่างสักหรือเปิดร้านสักเป็นเรื่องเป็นราว  เพราะเราอบรมให้คุณทำงานอย่างช่างสักมืออาชีพ  เน้นที่ความปลอดภัยและความสะอาดเป็นหลัก และสอนเทคนิคการสักต่างๆ เน้นเทคนิคเส้นตึง เงาเนียน ลงสีติดชัด  หากเริ่มต้นจาก 0 จากวาดรูปไม่เป็น เรามีการสอนดรออิ้งเพื่อปรับพื้นฐานให้  นอกจากนี้ยังมีการสอนเทคนิคในการพรีเซนท์ลูกค้าด้วยแบบจำลองที่สร้างด้วยโปรแกรม Photoshop และ Illustrator อีกด้วย

ระยะเวลาในการเรียน: 30-60 วัน

รายละเอียดการสอน

1. หากไม่เคยมีพื้นฐานด้านการวาดมาก่อนเลย  เรามีสอนเพื่อปูพื้นฐานด้านการวาดภาพ ดรออิ้ง เพิ่มเติมให้ 6 วัน  ดังนี้

- เรียนรู้การวาดขั้นพื้นฐาน  การวาดรูปร่างและรูปทรงเบื้องต้น
-
เรียนรู้การขึ้นโครงใบหน้าคนแบบเริ่มต้น
-
เรียนรู้เกี่ยวกับการทำแสงเงา
-
เรียนรู้การใช้สีโทนร้อนและโทนเย็น
-
เรียนรู้การใช้สีคู่ตรงกันข้าม และการจัดองค์ประกอบของสีให้สมดุลกับภาพ
-
เรียนรู้การออกแบบชุดสี
-
เรียนรู้หลักการวาดภาพ Re-Form และ Fix-Form
-
เรียนรู้หลักการเมคและความเข้าใจของพื้นผิววัสดุด้วยการวาด
-
เรียนรู้หลักการองค์ประกอบศิลป์ เพื่อต่อยอดการออกแบบและจัดวางงาน

2. เรียนรู้เกี่ยวกับงานสัก เพื่อเป็นช่างสักมืออาชีพที่ทำงานได้มาตรฐานความปลอดภัย และความสะอาด ในขณะเดียวกันก็ได้งานสักฝีมือดีที่ลูกค้าสามารถยอมรับได้

- อบรมและเรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย และความสะอาดในทุกขั้นตอนการสัก
-
เทคนิคเดินเส้นคมเนียน
-
เรียนรู้หลักการและเทคนิคการลงสี และการสักงานสี
-
เทคนิคการสักลงแสงเงานุ่มเนียน
-
เทคนิคการสักงานดอท
-
เทคนิคการสักงานรายละเอียดเล็ก (Minimal)
-
เรียนรู้การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Illustrator และ Photoshop เพื่อตัด-ต่อ-ยืด-ย่อ-ขยายงาน และจำลองการออกแบบพรีเซนท์งาน
-
เน้นปฏิบัติงานจริง
- อบรมเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาลูกค้าก่อนสัก และการดูแลหลังการสัก

หมายเหตุ:  แผนการเรียนการสอน สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามพื้นฐานเริ่มต้นของผู้เรียน  ทางสถาบันได้ออกแบบหลักสูตรมาเพื่อตอบโจทย์คนที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อนเลย  หากคุณมีพื้นฐานมาบ้างแล้ว และอยากเพิ่มเติมเรื่องไหน  สามารถแจ้งได้ที่ครูผู้สอนได้โดยตรง

สิ่งที่จะได้รับ

1. กระเป๋าอุปกรณ์สักลายแถมฟรี 1 กระเป๋า มูลค่า 2,500 บาท
2. FREE WORKSHOP เดือนละครั้ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย
3. ใบประกาศนียบัตรหลังเรียนจบและสอบผ่าน สามารถนำใบประกาศนียบัตรไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ร้านสัก) ที่หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร้านสักตั้งอยู่

ราคาเรียน