หลักสูตรการสักตัวแบบแทงมือ

งานสักวิธีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณแบบเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิม นั่นก็คือการสักโดยเทคนิคการแทงมือ ซึ่งจัดว่าเป็นสเน่ห์ของชาติเราไปอีกแบบ

ระยะเวลาในการเรียน: 30-60 วัน

รายละเอียดการเรียนการสอน

- เรียนรู้ทฤษฎี ชั้นผิวหนัง
- เรียนรู้กลไกลการเกิดแผลและการดูแลหลังการสัก แบบเชิงวิทยาศาสตร์ผิวหนัง
- เรียนรู้ เสน่ห์และที่ไปที่มาของการสักสไตล์แทงมือ หรือแบมบูสไตล์
- เรียนรู้องค์ประกอบศิลป์ การออกแบบ และการจัดวางภาพลงผิวหนังก่อนการสัก
- เรียนรู้การร่างภาพ หรือการ Copy ลาย เพื่อแปะลงผิวหนังก่อนการสัก
- เรียนรู้ทฤษฎีสี การใช้สี การสักสี การผสมสี และการหาค่าสีก่อนการสัก แบบจิตรกรเชิงศิลปิน
- เรียนรู้เรื่องการทำความสะอาด การเตรียมอุปกรณ์ ก่อนทำงาน ระหว่างการทำงาน และหลังทำงาน เน้นความสะอาดและปลอดภัยเป็นหลัก
- เรียนรู้การให้คำแนะนำหลังการสัก
- เรียนรู้เทคนิคการออกแบบและวาดภาพเร็วเพื่อนำเสนองานได้

 

สิ่งที่จะได้รับ

1. กระเป๋าอุปกรณ์สักลายแถมฟรี 1 กระเป๋า มูลค่า 2,500 บาท
2. FREE WORKSHOP เดือนละครั้ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย
3. ใบประกาศนียบัตรหลังเรียนจบและสอบผ่าน สามารถนำใบประกาศนียบัตรไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ร้านสัก) ที่หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร้านสักตั้งอยู่

หมายเหตุ
- สามารถเรียนได้ทุกวัน ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์

ราคาปกติ 43,500 บาท
ราคาโปรโมชั่น 30,500 บาท