กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนชำระเงิน
เงื่อนไขการจองและลงทะเบียนหลักสูตรโปรโมชั่น

– หลักสูตรที่เป็นโปรโมชั่น เนื่องจากเป็นราคาพิเศษและมีจำนวนจำกัดที่นำเสนอให้กับผู้ที่สนใจลงทะเบียน จะไม่สามารถขอคืนเงินในทุกกรณี

– การจองหลักสูตรที่เป็นราคาโปรโมชั่นจะมีระยะเวลา 3 เดือน หากเกินกำหนดราคาจะปรับเป็นราคาปกติทันที

– หากคุณมีความจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ คุณสามารถแจ้งพนักงานขายของเราเพื่อขอชำระเงินล่าช้า หรือหากมีผู้ที่สนใจคุณสามารถขายหลักสูตรโปรโมชั่นนี้ได้

การยกเลิกและการขอคืนเงิน

ผู้ที่สมัครไม่สามารถยกเลิกและขอคืนเงินได้ในทุกกรณี เนื่องจาก ทาง Apexart ดำเนินการในการวางแผนและจัดการเรื่องสถานที่ ครูผู้สอน และอุปกรณ์การเรียนการสอน ตั้งแต่ผู้สมัครจองและชำระค่าเรียนเข้ามา ทางเราจึงไม่สามารถคืนเงินได้ โดยค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องมีรายละเอียด ดังนี้

– สิทธิ์ทางเทคนิคของสถาบัน 50%

– ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน 30%

– ค่าฝึกอบรม 10%

– ค่าใช้จ่ายด้านการบริการจัดการและการตลาด 10%

อุปสรรค์ที่อาจจะเกิดขึ้นก่อนการเรียน

ในกรณีที่คุณมีปัญหาด้านสุขภาพ คุณจำเป็นจะต้องแจ้งให้เราทราบตั้งแต่วันแรกที่เริ่มเข้าคลาสเรียนทันที่ คุณจะไม่เสียสิทธิ์ในการลงทะเเบียนเรียน หากเมื่อเริ่มเรียนแล้วคุณไม่ได้แจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพของคุณ ทางเราถือว่าสุขภาพของคุณแข็งแรงและพร้อมที่จะเข้าชั้นเรียนตามปกติ

(1) ชำระเงินผ่านธนาคารในประเทศไทย

(2) ชำระเงินผ่าน Paypal

หลักสูตรสักลายมินิมอล / 2 สัปดาห์

The Apex Art รับประกันการเรียนการสอนให้นักเรียนกลายเป็นระดับผู้เชียวชาญภายใน 1-2 เดือน (ขึ้นอยู่กับผลงานของนักเรียน)

# มีการทดสอบออกแบบลายและรับใบประกาศนีย์บัตรหลังจากมีการเรียนการสอนไปแล้ว 1 สัปดาห์

**ฟรี!! ชุดอุปกรณ์สำหรับสัก
หลักสูตรลายแทงมือ / ไม่จำกัด

The Apex Art รับประกันการเรียนการสอนให้นักเรียนกลายเป็นระดับผู้เชียวชาญภายใน 1-2 เดือน (ขึ้นอยู่กับผลงานของนักเรียน)

# มีการทดสอบออกแบบลายและรับใบประกาศนีย์บัตรหลังจากมีการเรียนการสอนไปแล้ว 1 เดือน

#มีการอบรมเกี่ยวกับสไตล์ของลายสักที่เป็นTraditional and modernรวมอยู่ในหลักสูตร

**ฟรี!! ชุดอุปกรณ์สำหรับสัก


หลักสูตรสักลายโปรเฟสชันนอล/ ไม่จำกัด

The Apex Art รับประกันการเรียนการสอนให้นักเรียนกลายเป็นระดับผู้เชียวชาญภายใน 1-2 เดือน (ขึ้นอยู่กับผลงานของนักเรียน)

# มีการทดสอบออกแบบลายและรับใบประกาศนีย์บัตรหลังจากมีการเรียนการสอนไปแล้ว 1 เดือน

**ฟรี!! ชุดอุปกรณ์สำหรับสัก