ชลฑกาล พรประเสริฐ
(ครูจ๋า)

ผู้บริหาร ฝ่ายบริการ
และทีมขายหลักสูตรสอนสักลาย APEX ART

Line ID: jar0624
Facebook: Chonthakan Pronprasert
Tel: (+66) 064 265 6396

ฐาปกรณ์ บุญทวีสุข
(ครูปาล์ม)

ครูผู้ช่วยสอนหลักสูตรสักลาย
และทีมขายหลักสูตรสอนสักลาย APEX ART

Line ID: eightzerotattoo
Facebook: Thapakorn Boonthawesuk
Tel: (+66) 095 981 3761

นฤชา เหลืองแดง
(ครูบอล)

ครูผู้สอนสักลาย APEX ART

Line ID: 0927687195
Facebook: นฤชา เหลืองแดง
Tel: (+66) 092 768 7195

พลิศพัฒน์ บัวเผื่อน
(ครูโอม)

ครูสอนหลักสูตรสักลายนักเรียนต่างชาติ Apex Art

Line ID: oamo_o
Facebook: Palitpat Buapuean
Tel: (+66) 094 792 4541