หลักสูตรสักลายโปรเฟสชันนอล

หลักสูตรนี้คือหลักสูตรปรับปรุงใหม่ ที่นำเอา 4 หลักสูตรเดิม มารวมร่างกัน ได้แก่ หลักสูตรสักตัวมืออาชีพ หลักสูตรสักตัวมินิมอล หลักสูตรสักตัวแอดวานซ์ และหลักสูตรเพียวดรออิ้ง ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงเหมาะกับคนที่อยากทำงานเป็นช่างสักแบบจริงจัง

ระยะเวลาในการเรียน

30-60 วัน (8 ชั่วโมง/วัน) หรือ จนกระทั่งเป็นมืออาชีพ

รายละเอียดการเรียนการสอน
1. ด้านการวาดภาพและออกแบบลายสัก

 #1 เรียนรู้หลักการ องค์ประกอบศิลป์
   
วิชาที่ 1: รียนรู้เทคนิคการสร้างงานทางด้านรูปภาพและรูปทรง โดยการใช้มูลฐาน 8 ประการ
          – จุด 
          – เส้น
          – สี
          – พื้นผิว
          – รูปร่าง
          – รูปทรง
          – น้ำหนัก
          – ช่องว่าง

     2. เรียนรู้หลักการ “การจัดองค์ประกอบศิลป์” (composition) เป็นพื้นฐานงานศิลป์ ซึ่งเป็นการจัดการภาพรวมงานทั้งหมด

    – สมดุล
          – สัดส่วน
          – การลงน้ำหนัก
          – ความกลมกลืนกัน

   วิชาที่ 2: เรียนรู้หลักการ สุนทรียศาสตร์งานศิลป์

  วิชาที่ 3: เรียนรู้การสร้างเหตุและผลการ การมองงานวิเคราะห์งานและวิจารณ์งาน เชิงองค์ประกอบศิลป์และสุนทรียศาสตร์ศิลป์

  วิชาที่ 4: เรียนรู้ หลักงาน perspective ว่าด้วยมิติภาพ วิวกว้าง และสัดส่วนของงานภาพกว้าง

วิชาที่ 5: เรียนหลักการวาดภาพ
     – ฟิกซ์ฟอร์ม (fix form) รูปทรงที่เสียสัดส่วนไม่ได้
     – ฟรีฟอร์ม (free form) รูปทรงที่มีโครงสร้างควบคุมแต่ระบุจำนวนรายละเอียดไม่ได้

วิชาที่ 6: การสร้างผลงาน การออกแบบและครีเอทงานด้วยตนเอง
     – แรงบันดาลใจ (อารมณ์ความรู้สึก) จากอะไร
     – แหล่งที่มาของความคิด (เอารูปร่างและรูปทรงอะไรจากธรรมชาติ มาเป็นแนวทางผสานความคิดสร้างงาน)

     – เรียนรู้หลักการวาดรูปเร็วเพื่อออกแบบงานได้
     – เรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์กราฟฟิคเพื่อการออกแบบงาน

2. ด้านเทคนิคการสัก

เรียนรู้เกี่ยวกับงานสัก เพื่อเป็นช่างสักมืออาชีพที่ทำงานได้มาตรฐานความปลอดภัย และความสะอาด ในขณะเดียวกันก็ได้งานสักฝีมือดีที่ลูกค้าสามารถยอมรับได้

     อบรมและเรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย และความสะอาดในทุกขั้นตอนการสัก
     เทคนิคเดินเส้นคมเนียน
     – เรียนรู้หลักการและเทคนิคการลงสี และการสักงานสี
      –  เทคนิคการสักลงแสงเงานุ่มเนียน
      – เทคนิคการลงเข็มสัก
     –  เทคนิคการสักลายมินิมอล
     –  เรียนรู้การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Illustrator และ Photoshop เพื่อตัด–ต่อ–ยืด–ย่อ–ขยายงาน และจำลองการออกแบบพรีเซนท์งาน
     –  เน้นปฏิบัติงานจริง แบบมีครูคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
      – อบรมเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาก่อนและหลังการสัก

หมายเหตุ: หลักสูตรของเรามีความยืดหยุ่นขึ้นอยู่กับทักษะของผู้เรียนก่อนลงทะเบียน หากคุณมีทักษะขั้นพื้นฐานและจำเป็นต้องพัฒนาคุณสามารถบอกผู้ฝึกสอนของเราได้โดยตรง


สิ่งที่จะได้รับ ที่นอกเหนือจากการเรียน

1. กระเป๋าอุปกรณ์สักลายชุดเครื่องสัก PEN แถมฟรี 1 กระเป๋า
2. ทบทวนฟรีตลอดชีพ FREE WORKSHOP จัดเดือนละครั้ง
3. ใบประกาศนียบัตรหลังเรียนจบและสอบผ่าน สามารถนำใบประกาศนียบัตรไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ร้านสัก) ที่หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร้านสักตั้งอยู่
4. บริการอื่นๆ
     – ช่วยค่าที่พัก ฟรี 1 เดือน (แต่ละเดือนมีจำนวนห้องจำกัด)
     – มีล่ามแปล
     – บริการรับ-ส่ง สนามบิน