หลักสูตรนี้คือหลักสูตรปรับปรุงใหม่ ที่นำเอา 4 หลักสูตรเดิม มารวมร่างกัน  ได้แก่ หลักสูตรสักตัวมืออาชีพ หลักสูตรสักตัวมินิมอล หลักสูตรสักตัวแอดวานซ์ และหลักสูตรเพียวดรออิ้ง  ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงเหมาะกับคนที่อยากทำงานเป็นช่างสักแบบจริงจัง

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

 • ผู้เริ่มต้น ไม่ว่าจะทักษะการวาดหรือการสักเป็น 0 ก็ตาม
 • ผู้ที่พอมีพื้นฐานการสักมาแล้วบ้าง  แต่การวาดยังไม่แน่น
 • ผู้ที่อยากเป็นช่างสักลาย
 • คนที่กำลังมองหาอาชีพและทักษะอาชีพใหม่ๆ  ไม่ว่าจะทำเป็นฟรีแลนซ์  เป็นอาชีพเสริมหลังเลิกงานหรือวันหยุด ไปจนถึงอยากเปิดร้านสักเป็นเรื่องเป็นราว

ระยะเวลาในการเรียน

30-60 วัน

รายละเอียดการเรียนการสอน

#1 ด้านการวาดภาพและออกแบบลายสัก

เรียนรู้เกี่ยวกับการวาดภาพ หลักการของศิลปะ เพื่อนำไปใช้ต่อยอดในงานออกแบบลายสัก แก้ลายสัก  ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ทำให้สามารถเข้าใจการสักได้ และสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับการบริการเข้าไปได้อีก

วิชาที่ 1: เรียนรู้หลักการ องค์ประกอบศิลป์

เรียนรู้หลักการด้าน “องค์ประกอบทัศนศิลป์” (ทัศนธาตุ) เป็นเทคนิคการสร้างงานทางด้านรูปภาพและรูปทรง โดยการใช้มูลฐาน 8 ประการ  อันได้แก่ จุด เส้น สี พื้นผิว รูปร่าง รูปทรง ค่าน้ำหนัก และช่องว่าง
2. เรียนรู้หลักการ “การจัดองค์ประกอบศิลป์” (composition) เป็นพื้นฐานงานศิลป์ ซึ่งเป็นการจัดการภาพรวมงานทั้งหมด

วิชาที่ 2: เรียนรู้หลักการ สุนทรียศาสตร์งานศิลป์

วิชาที่ 3: เรียนรู้การสร้างเหตุและผลการ การมองงานวิเคราะห์งานและวิจารณ์งาน เชิงองค์ประกอบศิลป์และสุนทรียศาสตร์ศิลป์

วิชาที่ 4: เรียนรู้ หลักงาน perspective ว่าด้วยมิติภาพ วิวกว้าง และสัดส่วนของงานภาพกว้าง

วิชาที่ 5: เรียนหลักการวาดภาพ

– ฟิกซ์ฟอร์ม (fix form) รูปทรงที่เสียสัดส่วนไม่ได้
– ฟรีฟอร์ม (free form) รูปทรงที่มีโครงสร้างควบคุมแต่ระบุจำนวนรายละเอียดไม่ได้

วิชาที่ 6: การสร้างผลงาน การออกแบบและครีเอทงานด้วยตนเอง

คำนึงถึง 2 หลักการ ที่จะทำให้งานศิลปะมีพลัง ดังนี้
– แรงบันดาลใจ (อารมณ์ความรู้สึก) จากอะไร
– แหล่งที่มาของความคิด (เอารูปร่างและรูปทรงอะไรจากธรรมชาติ มาเป็นแนวทางผสานความคิดสร้างงาน)

นอกจากนี้

ยังมีการเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ อาทิเช่น
– เรียนรู้หลักการวาดรูปเร็วเพื่อออกแบบงานได้
– เรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์กราฟฟิคเพื่อการออกแบบงาน
– เรียนรู้การประยุกต์ใช้เทคนิคต่างๆ กับงานแก้ลายสัก

#2 ด้านเทคนิคการสัก

เรียนรู้เกี่ยวกับงานสัก เพื่อเป็นช่างสักมืออาชีพที่ทำงานได้มาตรฐานความปลอดภัย และความสะอาด ในขณะเดียวกันก็ได้งานสักฝีมือดีที่ลูกค้าสามารถยอมรับได้

– อบรมและเรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย และความสะอาดในทุกขั้นตอนการสัก
– 
เทคนิคเดินเส้นคมเนียน
– 
เรียนรู้หลักการและเทคนิคการลงสี และการสักงานสี
– 
เทคนิคการสักลงแสงเงานุ่มเนียน
– 
เรียนรู้การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Illustrator และ Photoshop เพื่อตัดต่อยืดย่อขยายงาน และจำลองการออกแบบพรีเซนท์งาน
– เรียนรู้เทคนิคการสักสไตล์ต่างๆ เช่น  Minimal, Old School, Japanese, Realistic, Black&Gray, Dot&Whip, Watercolor, และอื่นๆ อีกมากมาย
– เน้นปฏิบัติงานจริง แบบมีครูคอยดูแลอย่างใกล้ชิด

#3 อบรมความสะอาดและปลอดภัย

อบรมเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาลูกค้าก่อนสัก และการดูแลหลังการสัก

FREE สิ่งที่จะได้รับ ที่นอกเหนือจากการเรียน

 1. กระเป๋าอุปกรณ์สักลายชุดเครื่องสัก PEN แถมฟรี 1 กระเป๋า
 2. ทบทวนฟรีตลอดชีพ FREE WORKSHOP จัดเดือนละครั้ง
 3. ใบประกาศนียบัตรหลังเรียนจบและสอบผ่าน สามารถนำใบประกาศนียบัตรไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ร้านสัก) ที่หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร้านสักตั้งอยู่
 4. เสื้อ ApexArt 1 ตัว
 5. เครื่องดื่ม ของว่าง ขนม ระหว่างเรียน
 6. อบรมความสะอาดและปลอดภัย
 7. พาไปเข้าร่วมกิจกรรมนอกสถานที่ (Tattoo Convention)
 8. ช่วยค่าที่พัก ฟรี 1 เดือน (แต่ละเดือนมีจำนวนห้องจำกัด)

รายละเอียดการชำระค่าเรียน

วิธีที่ 1 แบ่งจ่าย

เอกสารที่ใช้: สัญญาผู้ค้ำประกัน

– งวดที่ 1: 20,300 บาท
(จ่ายงวดแรกครบเข้าเรียนได้เลย)
– งวดที่ 2: 8,700 บาท

วิธีที่ 2 ชำระเต็มจำนวน

– จ่ายเต็มจำนวน 29,000 บาท
– จองไว้ก่อน 2,000 บาท และมาจ่ายจำนวนที่เหลือ 27,000 บาท

 

Categories:

Tags:

Comments are closed

เวิร์ดเพรส › ผิดพลาด

เกิดข้อผิดพลาดร้ายแรงบนเว็บไซต์ของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้จุดบกพร่องใน WordPress