18 มิ.ย. 2560
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
@ Apex Art Tattoo Studio

รายละเอียด Workshop

1. บรรยายเรื่ององค์ประกอบศิลป์พื้นฐาน
เป็นพื้นฐานทางศิลปะเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดกับศิลปะงานสักได้ เช่นเรื่องของทัศนะธาตุ วงจรสี การจัดวาง โครงสร้าง น้ำหนัก แสงเงา

2. เรียนรู้พื้นฐานดรออิ้ง พื้นฐานดรออิ้งนั้นสำคัญมากๆ เพราะจะอยู่ในทุกๆ งานที่เราทำ

สำรองที่นั่งได้ที่ทีมขายของเรา
เลือกคลิกที่ภาพทีมขายที่ต้องการเพื่อแอดไลน์

Categories:

Comments are closed

เวิร์ดเพรส › ผิดพลาด

There has been a critical error on your website.

Learn more about debugging in WordPress.