ขอเชิญร่วม Free Workshop งานสักอักขระยันต์
โดย ฤาษี สิทธิโชค สุทธิกาโร (สำนักสักยันต์เข็มเสน่ห์บูรพา)
เวลา: วันอาทิตย์ที่ 2 ก.ค. 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
สถานที่: APEX ART TATTOO STUDIO

Workshop นี้ จัดเพื่อ

1. ศึกษาหาความรู้และทำความเข้าใจของงานสายนี้ ในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงได้โดยสากล โดยที่คนหลากหลายกลุ่มสามารถเข้าใจและเรียนรู้ความเป็นมาของงานประเภทนี้ได้
2. ศึกษาเกี่ยวกับงานสไตล์อักขระหรือยันต์ว่ามีเสน่ห์และความน่าสนใจอะไรบ้าง ที่ทำงานให้งานสักสายนี้ยังคงอยู่ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

Workshop นี้ ยังคำนึงถึง

เรื่องความเชื่อของแต่ละบุคคล ซึ่งค่อนข้างเป็นเรื่องของความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนมาก กับมุมมองหลายๆ กลุ่มคน
เราจึงอยากจะจัด Workshop ในทิศทางที่เป็นสากล ซึ่งหลากหลายกลุ่มสามารถทำความเข้าใจและรู้จักกับงานสายนี้ได้ไม่ยาก

หัวข้อที่จะ Workshop

1. เรียนรู้การสักงานมินิมอล ด้วยการสักสไตล์สักมือ
2. ทำความรู้จักที่มาของงานสักสายอักขระหรือยันต์เบื้องต้น ว่ามีความเป็นมาอย่างไรบ้าง
3. ที่มาของรูปทรงของอักขระต่างๆ หรือรูปทรงโครงสร้างต่างๆ ว่ามีที่มา และการนำมาประยุกต์กับตัวอักษรมา
4. เรียนรู้หลักการและวิธีการ
– การขึ้นรูปการเขียนของอักขระหรือรูปทรงต่างๆ ว่าเริ่มเขียนตรงไหนจบตรงไหน มีหลักการอะไรบ้างที่ต้องคำนึงถึงในขั้นตอนการทำงาน
– วิธีการจัดวางตำแหน่งของอักขระในพื้นที่ของกล้ามเนื้อหรือตำแหน่งที่เหมาะสม กับเรื่องราวต่างๆ ของภาพ

สำหรับท่านใดที่สนใจ สามารถสำรองที่นั่งได้กับทีมขายของเรา เลือกคลิกที่ภาพทีมขายที่ต้องการเพื่อแอดไลน์

Categories:

Comments are closed

เวิร์ดเพรส › ผิดพลาด

There has been a critical error on your website.

Learn more about debugging in WordPress.